19/11/2010

Gạch nhám phòng khách

Gạch granite giả cổ (nhám bề mặt) Taicera 30x30, 40x40, 60x30 có thể dùng lát phòng khách

I. Gạch giả cổ 30x30

G38525

G38625


G38626


G38528


G38628


G38624


G38529


G38629


II- Gạch giả cổ 40x40

G48209
III- Gạch giả cổ 60x30


G63128G63129G63425

G63528

G63529

G63426


G63428


G63429


G63525


G63529


G63548


Sản phẩm liên quan: