19/11/2010

Gạch lát sân thượng nhám

Chúng tôi xin giới thiệu loại gạch lát nhám bề mặt có thể dùng lát sân thượng
Gạch granite giả cổ Taicera 30x30, 40x40, 60x30

I. Gạch giả cổ 30x30
G38528


G38628


G38624


G38529G38629


II- Gạch giả cổ 40x40

G48209
III- Gạch giả cổ 60x30


G63128G63129

G63528

G63529

G63426


G63428


G63429


G63529


G63548


Sản phẩm liên quan: