03/12/2010

Gạch ốp lát màu vàng

Gạch ốp lát màu vàng
 G63912- kích thước 60x30 cm- vàng kem
G63426- kích thước 60x30 cm, mặt sần giả cổ
G68912- kích thước 60x60 cm - vàng kem
G38626
VT8012
 PR161
PR408