03/12/2010

Gạch ốp lát màu đá, màu xám

Gạch ốp lát màu đá Taicera
Kích thước 60x60
G68918
G68425
G68428
P67328- màu ghi bóng kính

G38128
G38628


G48209
G48918
Kích thước 60x30
G63128
G63918
Gạch lát màu xám- Việt Ý
4011
4017