13/11/2010

Báo giá gạch ốp lát

Báo giá gạch taicera

BẢNG BÁO GIÁ GẠCH TAICERA
 ( Áp dụng từ ngày 01/04/2011)   
Đơn vị: m2. Giá đã bao gồm 10% VAT       
Quý khách vui lòng gửi mail hoặc gọi cho chúng tôi để download bảng giá đầy đủ của công ty. Mail: sonlamjsc@gmail.com. Hotline: 0906023579
(Quý khách lưu ý gạch/ đá thạch anh là tên gọi khác của gạch granite)
  Tìm hiểu sản phẩm:
GẠCH MEN CÁC LOẠIGiá thị trườngGiá Sơn Lâm
   I - GẠCH MEN LÁT NỀN - 25 x 25Loại ILoại IILoại ILoại II
   F 25A11; 25A12; 25015; 25027; 25032

CallCall
   II -  GẠCH MEN ỐP TƯỜNG - 25 x 40
   W 24011; 24012; 24015; 24027; 24031; 24032; 24059

CallCall
   III -  GẠCH MEN ỐP TƯỜNG - 30 X 45
   W 340445; 34046; 34067; 34068; 34077; 34078

CallCall
   W 34522

CallCall
GẠCH VIỀN CÁC LOẠI
   * GẠCH VIỀN - BC 25 X 0.77
   BC 24012G; 24017G; 24032G
Call
   * GẠCH VIỀN - BC 30 X 10
   BC 30*08-0409; 0047G; 0067G; 0077G
Call
GẠCH THẠCH ANH CÁC LOẠI
   IV -  ĐÁ THẠCH ANH - G 30 X 30
   * Đá Thạch Anh Hạt Mè
    G39005, G39034


CallCall
   * Đá Thạch Anh Phủ Men
   G38406; 38068; 38626; 38536

CallCall
   * Đá Thạch Anh Giả Cổ
   G38525; 38625; 38626; 38536

CallCall
   G38528; 38628

CallCall
   G38624; 38529; 38629

CallCall
   * Đá Thạch Anh Chống Trượt
   G 38925 ND

CallCall
   G 38928 ND

CallCall
   G 38929 ND

CallCall
GẠCH THẠCH ANH CÁC LOẠI
   I - ĐÁ THẠCH ANH - G 40 X 40
   * Đá Thạch Anh Hạt Mè
   G49005; 49034

CallCall
   G49033; 49042

CallCall
   * Đá Thạch Anh Giả Cổ
   G48209

CallCall
   * Đá Thạch Anh Phủ Men
   G48917; 48922; 48927

CallCall
   G48912; 48932; 48935; 48952; 48953; 48962

CallCall
   G48918; 48931; 48933

CallCall
 II - ĐÁ THẠCH ANH - G 60 X 30 & 60 X 60 & 60 X 120
   * Đá Thạch Anh Giả Cổ
   G 63425; 63426; 63128; 63428; 63525; 63528; 63548

CallCall
   G 63129; 63429; 63529

CallCall
   G 68425; 68426; 68525; 68528; 68548

CallCall
   G 68429; 68529

CallCall
   * Đá Thạch Anh Phủ Men
   G 63911; 63912; 63915; 63918

CallCall
   G 63919

CallCall
   G 68911; 68912; 68915; 68918

CallCall
   G 68919

CallCall
   * Đá Thạch Anh Phủ Men Mài  Mềm
   G68942 S; 68943 S; 68952 S; 68953 SCallCall
   G 68962 S

CallCall
   G 68969 S

CallCall
   G 63942 S; 63943 S; 63952 S; 63953 SCallCall
   G 63962 S

CallCall
   G 63969 S

CallCall
   GB 6962 S

CallCall
   GB 6969 S

CallCall
GẠCH THẠCH ANH BÓNG KIẾNG CÁC LOẠI
   I- ĐÁ THẠCH ANH BÓNG KIẾNG - P 60 X 60
   * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Vân Đá
   P 67772 N; 67773 N

Call
   * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng  Hạt Mịn Kết Tinh
   P 67702 N; 67703 N; 67762 N; 67763 N

Call
   * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng  Màu Đậm
   P 67609 NCall
   * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng  Màu Trắng
   P 67615 N
Call
   * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng  Màu Đen Hạt Mè
   P 67049 N
Call
   * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng  Hạt Mịn
   P 67311Call
   P 67311 N

Call
   * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Phân Bổ Nhiều Ống
   P 67542 N; 67543 N; 67552N; 67625 N

Call
   * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng In Thấm
   P 67412 N; 67434N; 67594 N; 67595 N

Call
II -  ĐÁ THẠCH ANH BÓNG KIẾNG - P 80 X 80
   * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng  Hạt Mịn Kết Tinh
   P 87702 N; 87703 N; 87762 N; 87763 N

Call
   * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng Phân Bổ Nhiều Ống Và In Thấm
   P 87594 N; 87595N

Call
  III - ĐÁ THẠCH ANH BÓNG KIẾNG CAO CẤP - 1 mét x 1 mét
   * Đá Thạch Anh Siêu Bóng Kiếng  Hạt Mịn Kết Tinh
   P 10702 N; 10703 N
Call
GẠCH CHÂN TƯỜNG CÁC LOẠI
   I - GẠCH CHÂN TƯỜNG ĐÁ BÓNG KIẾNG
   PT 600 X 115 - 67702 N; 703 N; 762 N; 763 N; 772 N; 773 N
Call
   PT 600 X 115 - 67049 N; 311 N; 609 N; 615 N
Call
   PT 600 X 115 - 67532 N; 542 N; 543 N; 625 N; 549 N
Call
   PT 800 X 115 - 87532 N; 594 N; 595 N; 702 N; 703 N;762 N;763 N
Call
GẠCH CẦU THANG CÁC LOẠI
   II -  GẠCH CẦU THANG ĐÁ BÓNG KIẾNG
   PL 600 X 298 - 702 N; 703 N; 762 N;  763 N; 772 N; 773 N
Call
   PL 600 X 298 - 67049 N; 311; 609 N; 615 N
Call
   PL 600 X 298 - 67532 N; 542 N; 543 N; 625 N; 594 N
Call
   PL 600 X 298 - 87532 N; 594 N; 595 N; 702 N; 703 N; 762 N;763 N
Call

Sản phẩm liên quan:


Gạch Granite